Reply To: Post on What are Rūpa? – Dhammā are Rūpa too!

#25112
Tobias G
Participant

Thanks. What means that?:
Tattha katamaṃ dhammāyatanaṃ? Vedanākkhandho, saññākkhandho, saṅ­khā­rak­khan­dho, yañca rūpaṃ ani­dassa­na­ap­paṭi­ghaṃ dhammā­yatana­pariyā­pannaṃ, asaṅkhatā ca dhātu.